QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRÊN 360LIVE  1. Tiếp nhận thông báo khiếu nại

Nếu Bạn tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình/ hoặc được đại diện ủy quyền hợp pháp được cung cấp thông qua Dịch vụ 360live đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây, Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

Gửi Thông báo qua emal: E-mail: feedback@360live.vn

Gửi Thông báo đến trực tiếp Văn Phòng: Bộ Phận 360live - Công ty Cổ phần VNG

Tầng 12 Tòa nhà Fleminton Tower 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84.8) 3962 3888 (Ext: 6475); Fax: (84.8) 3962 4666;

Hotline: 1900561558.

  1. Hồ sơ khiếu nại

Để giúp 360live có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

Các giấy tờ, tài liệu, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng do mình cung cấp theo quy định Pháp luật.

Mô tả Nội Dung có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm.

Mô tả về nơi mà các Nội Dung bạn cho là vi phạm nằm trên các Dịch vụ 360live đủ để cho phép 360live xác định vị trí Nội Dung đó.

  1. Nguyên tắc xử lý:

360live sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

Sẽ khóa Nội Dung và Tài khoản của Người Sử Dụng đăng tải nội dung vi phạm ngay lập tức sau khi 360live xác định được Nội Dung đăng tải là vi phạm bản quyền của Bên thứ ba.

360live tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của Pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia mạng xã hội hoặc/và Bên thứ 3.

  1. Thời hạn giải quyết khiếu nại và Phản hồi thông báo

Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo.

Phản hồi thông báo: